TR
login Giriş
KUZU EFFECT

Ankara / Türkiye KUZU EFFECT

Kuzu Effect, 2019

90’lı yıllardan başlayarak özellikle İstanbul'da sayıları hızla artan karma kullanımlı yapılar, içinde yer aldıkları bölge ile kurdukları fiziksel ve sosyal ilişkiler bağlamında kent sosyolojisinin önemli aktörlerine dönüştü. Bir yandan kendi fiziksel büyüklükleri, bütüncül mülkiyet yapıları ve içerdikleri çeşitli işlevler nedeniyle hayli kompleks, öte yandan yine bu özelliklerin bir bölümü nedeniyle ziyadesiyle dönüştürücü olan bu yapıların sayısı, son yıllarda Ankara'da da hızlı bir artış gösterdi.

Kuzu Effect projesi Ankara'nın göreceli olarak yeni gelişen bölgelerinden birinde yer alır. Hem batı hem de güney yönünde bulunan orman ile ilişki kuran kompleks, içinde çarşı, konut ve ofis işlevlerini barındırır. Çevresinde bulunan yolların farklı seviyelerinden hem yaya hem de otomobil girişlerinin verilmesi zemin düzleminde olabildiğince geçirgen bir yapı oluşturur. Güney yönündeki bulvar ile doğu yönündeki Zülfü Tigrel caddelerini birbirine bağlayan iç sokak, yapının ana dolaşım aksının güçlü bir akışkanlık kazanmasını sağlar.

Bu tür projelerin önemli ve ayrıştırıcı bir özelliği olarak gerek konut gerekse ofis çözümlerinde farklı seçenekler sunan yapı, geniş anlamdaki sürdürülebilirlik özellikleri ile öne çıkar. Yükseklik, manzara, büyüklük gibi ölçütlere bağlı olarak, yapının bazı bölümünde geniş ve yeşillendirilmiş terasları olan üniteler, galerili ve yüksek tavanlı çözümler, diğer bölümlerinde ise daha konvansiyonel birimler yer alır. Yapının bütününe egemen olan yalın ve karakterli mimari dil, bölgenin ilk dönemlerindeki yenilikçi ruhun güncel bir temsili olarak ortaya çıkar.

Kullanılan Renkler

09618.MS967
09618.MS967
Habitat
download Lütfen indirmek istediğiniz dosya formatını seçin
09610.PHI97
09610.PHI97
Habitat
download Lütfen indirmek istediğiniz dosya formatını seçin